بزرگترین و مجهزترین آکادمی زبان‌های خارجی در خراسان شمالی

تقویم رویدادها

تقویم رویدادها
یک بهمن 1401
شروع ترم زمستان کلاسهای شنبه/چهارشنبه
شروع کلاس‌های حضوری ترم زمستان
دو بهمن 1401
شروع ترم زمستان کلاسهای یکشنبه/سه‌شنبه
شروع کلاس‌های حضوری ترم زمستان
سه بهمن 1401
شروع ترم زمستان کلاسهای دوشنبه/پنجشنبه
شروع کلاس‌های حضوری ترم زمستان
یک اسفند 1401
تعیین سطح و ثبت نام ترم بهار 1402
تعیین سطح و ثبت نام ترم بهار از یک اسفند ماه تا آغاز ترم