بزرگترین و مجهزترین آکادمی زبان‌های خارجی در خراسان شمالی

خردسالان

آموزش خردسال نیازمند تخصص و حوصله است. خردسالان برای یادگیری زبان نیاز به بازی و تفریح و فضایی شاد دارند. خانه زبان با اساتید تخصصی خردسال این فضا را برای کودکان شما فراهم می‌کند. کلاس‌های خردسالان خانه زبان مخصوص کودکان 5 تا 7 سال است. در این دوره‌ها کتاب‌های Little Pockets و VCV تدریس می‌شوند. 

کتاب های دوره خردسالان - خانه زبان بجنورد vcv و pockets

خردسالان