بزرگترین و مجهزترین آکادمی زبان‌های خارجی در خراسان شمالی

آهنگ Million Years Ago از Adele

“Million Years Ago” آهنگی است که توسط خواننده و ترانه سرای انگلیسی ادل برای سومین آلبوم استودیویی خود، 25 (2015) ضبط شده است. این آهنگ توسط ادل و گرگ کورستین نوشته شده است و تهیه‌کنندگی آهنگ بر عهده کورستین بوده است. متن این آهنگ درباره این است که چگونه شهرت شخصاً بر او و اطرافیانش تأثیر گذاشته است. در برنامه ادل در بی بی سی در سال 2015، او اظهار داشت که این آهنگ به نوعی داستانی از محل زندگیش در نوجوانیست. ایده‌ی این آهنگ وقتی ادل از کنار پارک براکول در جنوب لندن می‌گذشته به ذهنش خطور می‌کند. در واقع خانه‌ی کودکی ادل در کنار این پارک بوده است.

adele

 

Million Years Ago

I only wanted to have fun

Learning to fly

Learning to run

I let my heart decide the way

When I was young

Deep down I must have always known

That is would be inevitable

To earn my stripes I’d have to pay!

And bear my soul

I know I’m not the only one

Who regrets the things they’ve done

Sometimes I just feel it’s only me

Who can’t stand the reflection that they see

I wish I could live a little more

Look up to the sky, not just the floor

I feel like my life is flashing by

And all I can do is watch and cry

I miss the air, I miss my friends

I miss my mother; I miss it when

Life was a party to be thrown

But that was a million years ago

When I walk around all of the streets

Where I grew up and found my feet

They can’t look me in the eye

It’s like they’re scared of me

I try to think of things to say

Like a joke or a memory

But they don’t recognize me now

In the light of day…

I know I’m not the only one

Who regrets the things they’ve done

Sometimes I just feel it’s only me

Who never became who they thought they’d be

I wish I could live a little more

Look up to the sky, not just the floor

I feel like my life is flashing by

And all I can do is watch and cry

I miss the air, I miss my friends

I miss my mother, I miss it when

Life was a party to be thrown

But that was a million years ago

A million years ago

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید