بزرگترین و مجهزترین آکادمی زبان‌های خارجی در خراسان شمالی

آهنگ Welcome to New York از Taylor Swift

ترانه انگلیسی Welcome to New York از آلبوم 1989 خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی Taylor Swift است. برای آشنایی بیشتر با نحوه‌ی تمرین با ترانه انگلیسی می‌توانید به صفحه تمرین زبان با موسیقی مراجعه کنید.

taylor swift

 

Welcome to New York

Walking through a crowd

The village is aglow

Kaleidoscope of loud

Heartbeats under coats

Everybody here

Wanted something more

Searching for a sound we hadn’t

Heard before

And it said 

Welcome to New York

It’s been waiting for you

Welcome to New York

Welcome to New York

Welcome to New York

It’s been waiting for you

Welcome to New York

Welcome to New York 

It’s a new soundtrack

I could dance to this beat, beat

Forevermore

The lights are so bright

But they never blind me, me

Welcome to New York

It’s been waiting for you

Welcome to New York

Welcome to New York 

When we first dropped our bags on

Apartment floors

Took our broken hearts

Put them in a drawer

Everybody here was someone else

Before

And you can want who you want

Boys and boys and

Girls and girls 

Welcome to New York

It’s been waiting for you

Welcome to New York

Welcome to New York

Welcome to New York

It’s been waiting for you

Welcome to New York

Welcome to New York 

It’s a new soundtrack

I could dance to this beat, beat

Forevermore

The lights are so bright

But they never blind me, me

Welcome to New York (New York)

It’s been waiting for you

Welcome to New York

Welcome to New York 

Like any great love it keeps you

Guessing

Like any real love

It’s ever changing

Like any true love

It drives you crazy

But you know you wouldn’t

Change anything anything

Anything 

Welcome to New York

It’s been waiting for you

Welcome to New York

Welcome to New York

Welcome to New York

It’s been waiting for you

Welcome to New York

Welcome to New York 

It’s a new soundtrack

I could dance to this beat

The lights are so bright

But they never blind me

Welcome to New York

New soundtrack

It’s been waiting for you

Welcome to New York

The lights are so bright

But they never blind me

Welcome to New York

So bright

They never blind me

Welcome to New York

Welcome to New York

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید