بزرگترین و مجهزترین آکادمی زبان‌های خارجی در خراسان شمالی

آهنگ Another Brick in the Wall از گروه Pink Floyd

خانه زبان > مجله آموزشی خانه زبان > مجله آموزشی خانه زبان > آهنگ Another Brick in the Wall از گروه Pink Floyd

pink floyd

 

Another Brick in the Wall

We don’t need no education

We don’t need no thought control

No dark sarcasm in the classroom

Teacher, leave them kids alone

Hey, teacher, leave them kids alone

All in all, it’s just another brick in the wall

All in all, you’re just another brick in the wall

We don’t need no education

We don’t need no thought control

No dark sarcasm in the classroom

Teachers, leave them kids alone

Hey, teacher, leave us kids alone

All in all, you’re just another brick in the wall

All in all, you’re just another brick in the wall

If you don’t eat yer meat, you can’t have any pudding

How can you have any pudding if you don’t eat yer meat?

You! Yes, you behind the bike stands

Stand still, laddy!

پست های مرتبط

دیدگاهی بنویسید